Fontos tájékoztatás
Új személygépjárművek esetén 2018. szeptember 1-jétől bizonyos motor-váltó variációk ideiglenesen nem érhetőek el, az új járművek típusjóváhagyásában az üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás mérésére szolgáló vizsgálati eljárás, a WLTP (Woldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) általános bevezetése következtében. A rendelhetőségről a "Konfigurátor" menüpontban, illetve márkakereskedéseinkben, míg a készleten lévő gépkocsikról az "Azonnal elvihető" menüpontban, illetve szintén márkakereskedéseinkben tájékozódhat.
Modellek

Škoda Mobilitásgarancia

o

TISZTELT Škoda-TULAJDONOS!

Szívből örülünk, hogy Ön egy Škoda megvásárlása mellett döntött, és köszönjük bizalmát. Meggyőződésünk, hogy jól választott, és őszintén reméljük, hogy gépkocsijában sok öröme telik majd. Választásának köszönhetően nem csak egy megbízható járműre tett szert, hanem egy olyan nagyszerű szolgáltatási rendszer részesévé is vált, ami garantálja az Ön mobilitását akár az autó teljes élettartalmára.

A gyártó gondoskodásának köszönhetően Önnek többé nem kell aggódnia, ha az autója meghibásodása miatt kénytelen útját megszakítani.

A gépkocsihoz biztosított MobilCard birtokában egy egész sor olyan szolgáltatás igénybevételére jogosult, amelyek segítségével zavartalanul folytathatja útját. Ez a gondoskodás - a leírt feltételek betartása esetén -, korlátlan ideig megilletheti Önt, mint Škoda-tulajdonost.

Tájékoztató füzetünkben további részletes információkat talál a MobilCard-dal kapcsolatban.

Töltse le tájékoztató füzetünket!
pdf (491 KB)

Fontos tudnivalók

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Mobilitásgarancia használatáról szóló tájékoztató füzetünket, mielőtt szolgáltatásainkat igénybe venné! 

Segélykérés az alábbi telefonszámokon lehetséges a nap 24 órájában az év minden napján: 

(+36-80) 204-256 
amely belföldről hívható, ingyenes zöld szám 
(+36-1) 345-1781 
külföldről is hívható telefonszám 

Mit kell tenni a segélykérés bejelentésekor?

Gépkocsija meghibásodása esetén Önnek és utasainak magas színvonalon nyújt segítséget a Mobilitásgarancia Segélyhívó Központ, ahol idegen nyelveken is beszélő munkatársak várják hívását és kapcsolatot teremtenek a külföldi partnerekkel. A szolgáltatásokra kizárólag akkor jogosult a gépjármű vezetője és utasa, ha az igénybevétel előtt haladéktalanul, de legkésőbb a meghibásodás észlelését követő 24 órán belül kapcsolatot teremt a Mobilitásgarancia Segélyhívó Központtal. Segélykérés esetén a földrajzi helytől függően következő lehetőségek közül választhat:

A Mobilitásgarancia Segélyhívó Központ hívása belföldről 
A (06-80) 204-256-os vagy a (06-1) 345-1781es telefonszám hívásával Ön igénybe veheti - az adatok azonosítása után - szolgáltatásainkat.

A Mobilitásgarancia Segélyhívó Központ hívása külföldről

Szíveskedjen a magyarországi (36) és a budapesti (1) előhívó-számot tárcsázni a 345-1781-es telefonszám előtt. Amennyiben Ön a telefonhívás költségét számlával igazolni tudja, úgy a Magyar Autóklub központjában utólag megtérítik Önnek. A külföldön történt meghibásodásoknál a Mobilitásgarancia igazolásának legbiztosabb forrása a szervizfüzetben megtalálható szervizigazolások megléte, ezért a gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy a gépjármű (külföldön és belföldön történő) használata közben, a szervizfüzetet mindig jól elérhető helyen tárolják a gépjárműben.

Mielőtt telefonál, kérjük, gyűjtse össze az alábbi adatokat:

- Alvázszám 
- Rendszám 
- Mobilitásgarancia érvényessége 
- Kedvezményezett neve, címe 
- Visszahívható telefonszám 
- Meghibásodás természete 
- Meghibásodás földrajzi helye 
- Kilométeróra-állás

Hasznos tanácsok 

- Annak érdekében, hogy a segélyhívás után a gépkocsi üzemképességét a lehető leghamarabb biztosítani tudjuk, a segítségnyújtás megérkezéséig szakmai ismeretek hiányában ne kezdjen bele önállóan vagy harmadik fél segítségével a javításba!
- Kövesse a gépjármű használati utasításában szereplő ajánlásokat!
- Mindig a hivatalos szervizközpontokat válassza a javításhoz!
- Dokumentálja a folyamat során felmerült költségeket, és őrizze meg a számlákat!

Szolgáltatások leírása

Értékhatárok 
A feltüntetett értékhatárok magyar forintban érvényesek, és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Az igénybe vett szolgáltatás költségének a későbbiekben felsorolt értékhatárt meghaladó része a Kedvezményezettet terheli.

Helyszíni segítségnyújtás 
A menetkészség helyszíni térítésmentes helyreállítása, amennyiben jogi korlátozás nem áll fenn, és műszakilag lehetséges. A Kedvezményezettet terheli az átvett üzemanyag ára, valamint nem garanciális meghibásodás esetén az alkatrész ára.

Szállítás
Ha a jármű a helyszínen nem tehető megfelelően üzemképessé: beszállítás autómentővel vagy vontatás a következő márkaszervizig, akár nehezített mentéssel is. A tisztán elektromos Škoda gépkocsikat a legközelebbi - nagyfeszültségű akkumulátor töltésére alkalmas - töltőoszlophoz vagy haza szállítjuk, amelyik közelebb van.

További szolgáltatások 
Ha a jármű nem tehető megfelelően üzemképessé a meghibásodás napján, akkor a kedvezményezett a * -gal jelölt szolgáltatásokat - a Mobilitásgarancia Segélyhívó Központtal előre egyeztetve, összességében legfeljebb 150 000Ft értékig veheti igénybe. Lemerült akkumulátor meghibásodásra kizárólag helyszíni segítségnyújtás, vagy beszállítás szolgáltatás biztosítható Mobilitás Garancia keretén belül, További szolgáltatások (pl. csereautó) nem. Nem mindig a csereautó a legjobb megoldás: A csereautó helyett, választhatnak más értékarányos alternatívát, mint busz, vonat, taxi vagy hozom-viszem szolgáltatás, ami a garantált mobilitást fenntarthatja. Ha a szolgáltatás költsége kisebb, mint a kölcsöngépkocsié, csak akkor kerülhet térítésre az összeg. A bérautó igénybevételével azonos időben, -esetnél nem adható a jogosultnak a *-al jelzett szolgáltatások.

Csereautó* 

 • Javítás időtartamára, de legfeljebb 5 munkanapra (továbbá a csatlakozó hétvégi- vagy ünnepnapokra) csereautó km-korlátozás nélkül, lehetőség szerint a járművel megegyező kategóriában.
 • A csereautó szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül meg kell kezdeni, különben az ügyfél elveszíti azt a jogosultságát, hogy élhessen ezzel a szolgáltatással.
 • Amint a meghibásodott gépjármű kijavítását a márkaszervizben befejezték, a jogosult nem tarthat igényt továbbra is a mobilitás garanciában kiadott bérautó használatára. Továbbhasználat esetén a költségek az ügyfelet terhelik.
 • A szolgáltató nem kötelezhető az azonos márkájú, kategóriájú gépjármű biztosítására. A szolgáltatásnál emellett elsődleges szempont a jogosult mobilitásának biztosítása. Területenként változó lehetőségekből adódóan, egyes esetekben várhatóan 300 000 Ft-os kaució adódhat.

 

Szállás* 
Javítás időtartamára, de legfeljebb 5 éjszakára a vezető és utasa részére reggelivel. Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható.

Utazás* 
Továbbutazás vagy hazautazás a járműért repülővel vagy vonattal. A Csereautó szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható.

Taxi vagy busz* 
Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható. Egyedi kiegészítő értékhatár: 30 000 Ft. Taxi vagy busz esetén a két határérték közül mindig az adott esetben előforduló alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.

*A Jármű visszavezetése 
A kijavított gépjármű sofőrrel történő visszajuttatása, vagy a visszavezetés költségeinek térítése. Csereautó-szolgáltatás ezzel a szolgáltatással nem kombinálható.

A jármű visszaszállítása külföldről
Ha hiba-felvételezés után a várható javítási időszükséglet több, mint 3 munkanap, akkor 20% ügyfél önrésszel, maximum 440 000 Ft értékben.

Alkatrész-utánküldés 
Hiányzó és a Mobilitásgarancia Segélyhívó Központ által átvett alkatrész kiszállítása a külföldi márkaszervizbe, beleértve a belföldi elvámoltatási és a postaköltségeket is, maximum 150 000 Ft értékig. Kizárólag műszaki hiba esetén igénybe vehető szolgáltatás olyan alkatrészre, ami a jármű üzemképességéhez nélkülözhetetlen. Az alkatrész árát az ügyfélnek kell kifizetnie (kivéve garanciális javítást).

Egyéb költségek
Az esettel közvetlen összefüggésben álló, előre nem tervezhető egyéb költségek megfizetése számla ellenében, maximum 10 000 Ft értékben. Jelen füzet Mobilitásgarancia ingyenes szolgál tatásai kizárólag a jogosult(ak) mobilitását biztosítja, a meghibásodott gépjármű kijavításának költségeire, és a javítással kapcsolatos teendők elvégzésére nem vonatkozik. (Mobilitásgarancia ≠ Gépjármű garancia) 

* A korlátozásokat és kizárásokat lásd a 10. oldalon.

Általános szolgáltatási feltételek

Kedvezményezett 
Mindazon személy(ek), aki(k) a Mobilitásgaranciával ellátott járművet jogosultan használják és eleget tesznek bejelentési, valamint igazolási kötelezettségüknek, segítségnyújtásra jogosult(ak) a jelen általános szolgáltatási feltételek szerint.

Szolgáltatók 
A Škoda márkaszervizek, a Magyar Autóklub és a nemzetközi ARC Transistance S.A. franchise partnerek nyújtanak segítséget a kedvezményezettnek. A mindenkori magyarországi Škoda márkaszervizek elérhetősége a www.skoda.hu oldalon olvasható.

Igazoló dokumentumok 
A Mobilitásgarancia-szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a jármű forgalmi engedélyének és szervizfüzetének (ennek hiányában a mobilitás garancia kötés eredeti számla) bemutatásával igazolható. Ezen dokumentumok hiánya esetén szolgáltatás csak készpénzfizetés ellenében vehető igénybe.

Meghibásodási kategóriák: műszaki meghibásodás, baleset, egyéb esetek

A Mobilitásgarancia-szolgáltatásai műszaki meghibásodás, baleset és egyéb kategóriában megadott esetekre kínálnak segítséget.
Műszaki meghibásodásnak minősül a Jármű bármely hirtelen, előre nem látott, Eredeti ®alkatrészei meghibásodásából eredő hibája, beleértve a mechanikai vagy elektromos meghibásodást, amely a Jármű azonnali menetképtelenségét eredményezi, vagy a közlekedés biztonságát veszélyezteti. A közlekedés biztonságát veszélyeztető meghibásodás a fék, szervokormány, első ablaktörlő, biztonsági öv, irányjelző- és féklámpák, világítás, vezetőoldali ülés beállítási meghibásodása, a műszerfali kontroll- lámpák továbbhaladást tiltó piros jelzése - piros és sárga jelzés magyarázatát lásd a fedélzeti irodalomban a "Kezelési tudnivalók, figyelmeztető és ellenőrző lámpák" fejezetben.
Közlekedési baleset (például - de nem kizárólag - ütközés, borulás, zuhanás, kiégés, robbanás, villámcsapás stb.), amelynek következtében a Jármű menetképtelenné válik, illetve a Jármű bármely meghibásodása, amelynek következtében a Jármű bezárhatatlanná válik.
Egyéb esetek kategóriába kizárólag a felsorolásban szereplő meghibásodási formák tartoznak, mint lemerült akkumulátor, üzemanyaghiány, hibás üzemanyagfajta kiválasztása az üzemanyagkúton (benzin-gázolaj), Adblue félretankolás, kizárás a Járműből, pótkerék, emelő vagy kerékkulcs hiánya, valamint a gumiabroncs-defekt és a kavics beszorulása a fékhez.  Az olyan műveletek azonban, mint a karbantartás - akár időszakosan, akár másként -, a Jármű vizsgálata, vagy az előre tervezett szervizlátogatás nem tekintendő meghibásodásnak, továbbá a karbantartáshoz, javításhoz szükséges pótalkatrész hiánya sem kezelhető annak. Mobilitásgarancia-szolgáltatás esetén, ha a meghibásodás: lemerült akkumulátor, akkor az autó beindítása után - az ismételt meghibásodás elkerülése érdekében - az elektromos rendszer ellenőrzése céljából a lehető legrövidebb időn belül (munkanapon maximum 24 óra) az autóval egy márkaszervizbe kell menni. Ha az ügyfél a szervizben nem jelenik meg, akkor a következő lemerült akkumulátor esetet már nem tudjuk az ingyenes Mobilitásgarancia szolgáltatás keretén belül kezelni.

A forgalomba helyezés időpontja 
A forgalomba helyezés időpontja az a dátum, amelyet a jármű forgalmi engedélyében a forgalomba helyezés napjaként feltüntettek. Ez a meghatározás kizárólag a jármű első forgalomba helyezésére vonatkozik.

A jogosultság érvényességi ideje: 

 • A Mobilitásgarancia az új gépkocsi 1. forgalomba helyezésének napjától - a gyárilag előírt - 1. Ellenőrző / LongLife szerviz esedékességéig érvényes.
 • Az ügyfél a Mobilitásgarancia szolgáltatásokra vonatkozó meghosszabbított jogosultságot egy Ellenőrző / LongLife szerviz elvégzésén keresztül szerezheti meg. Az ott feltárt esetleges hibák kijavításával, és a Mobilitás csomag megvásárlásával - a gyártó által előírt - a következő esedékes Ellenőrző / LongLife szervizig érvényes a szolgáltatás.
 •  A meghibásodás napja 

  A meghibásodás napja az a naptári nap, amikor a jelen általános szolgáltatási feltételek szerinti műszaki meghibásodás, menetképtelenség, baleset, rongálás vagy feltörés bekövetkezik.

 • A szolgáltatás igénybevétele 
  A kedvezményezett a Mobilitásgarancia szolgáltatásokat a jármű meghibásodása esetén, a Mobilitásgarancia Segélyhívó Központhoz történő haladéktalan, de legkésőbb a meghibásodás észlelését követő 24 órán belül történő bejelentés után, az igazoló dokumentumok szolgáltatóknak történő felmutatásával veheti igénybe. A bejelentés során a kedvezményezett köteles közölni a jármű forgalmi engedélyében és szervizfüzetében szereplő adatokat, valamint a meghibásodás természetének és a bekövetkezése földrajzi helyének megállapításához szükséges információkat. A szolgáltatások a megadott értékhatáron belül térítésmentesek a kedvezményezett számára, az azokat meghaladó költségek kiegyenlítésének kötelezettsége a kedvezményezettet terheli.

 • Jármű 
  A Mobilitásgarancia azokra a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 27.) által közvetlenül vagy a márkakereskedői hálózatán keresztül értékesített vagy szervizelt Škoda személygépkocsikra érvényes, melyek engedélyezett szállítási kapacitása legfeljebb 9 fő, és utánfutóval együtt számítva is megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

  Max. magasság: 3,2 m 
  Max. szélesség: 2,55 m 
  Max. hosszúság: 16 m 
  Max. össztömeg: 3 500 kg 

  A szolgáltatásba a gyártó által beépített alkatrészek, felszereléseken kívül csak azok az alkatrészek vonhatók be, amelyek a Porsche Hungaria Kft.-től származnak és Škoda márkaszerviznél kerültek beszerelésre.

 • Területi hatály 
  Mobilitás Garancia az alábbi országokban érvényes:
  Belgium, Bosznia Hercegovina, Bulgária, Dánia, Németország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Nagy-Britannia, Írország, Olaszország, Kanári szigetek, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Hollandia, Norvégia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Svédország, Svájc, Szerbia és Montenegró, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Csehország, Magyarország, Románia , Belarusz Köztársaság

 • A szolgáltatások rendelkezésre állása 
  A Mobilitásgarancia szolgáltatásai az év 365 (366) napján, a hét minden napján, a nap 24 órájában azonos szinten állnak a kedvezményezett rendelkezésére. A szolgáltatási szintek átlagos földrajzi, éghajlati és közlekedési viszonyokat feltételeznek, ország csoportonként különbözőek. A szolgáltatás menetében külföldön hosszabb várakozási idő is adódhat.

 • Kiszállási idő 
  A hívástól számítva átlagosan 45 percen belül történik kiszállás a helyszínre. 

  *További információk: 10. oldal "Korlátozások és kizárások".

Korlátozások és kizárások

A Mobilitásgarancia korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényes a jelen fejezetben felsorolt esetekben.

Korlátozások: 

 • A speciális felszereltségű járművek, mint pl., de nem kizárólag: a járművezető képzésre, személyfuvarozásra, rendőrségi, vám, határőrizeti vagy a tűzoltósági célokra használt járművek esetén, a Kedvezményezettek Mobilitásgarancia keretében csak "normál", tehát nem különleges felszereltségű csereautóra ill. ennek megfelelő térítésre jogosultak.
 • Az emeltszintű szolgáltatás térítésmentes igénybevételének további együttes feltételei, hogy:
  a) a - gyártó által előírt - időszakos szervizeket magyarországi márkaszervizben, magyarországi márkaszerviztől vásárolt Škoda Eredeti Alkatrészek®, kenőanyagok felhasználásával végezzék el, az esetlegesen feltárt hibák egyidejű kijavításával;
  b) a szolgáltatás érvényességének kezdetét követő minden egyes javítás (ideértve a Mobilitásgarancia keretében igénybe vett helyszíni segítségnyújtás, illetve beszállítás utáni javítást is) márkaszervizben történjen, Magyarországon történt meghibásodás esetén magyarországi márkaszerviztől vásárolt Škoda Eredeti Alkatrészek ®, kenőanyagok felhasználásával, külföldön történt meghibásodás esetén a meghibásodást kijavító márkaszerviztől vásárolt Škoda Eredeti Alkatrészek®, kenőanyagok felhasználásával. A szolgáltatás kizárólag közforgalmú szilárd burkolatú úton- vagy a szállító/kiszálló jármű által megközelíthető helyen történő meghibásodás esetén vehető igénybe. Forgalomtól elzárt területen nem.
 • A szolgáltatás kizárólag közforgalmú szilárd burkolatú úton- , vagy a szállító / kiszálló jármű által megközelíthető helyen történő meghibásodás esetén vehető igénybe. Forgalomtól elzárt területen nem.
 • Izzócsere, helyszíni segítségnyújtás keretén belül 1 éves időszakban csak egyszer nyújtható, és csak indokolt esetben.

 

Kizárások: 
A szolgáltatások az alábbi esetekben nem vehetők igénybe:

 • Autóversenyzés (edzés) vagy ilyen használatra visszavezethető okból hibásodott meg.
 • Vis maior, így különösen háború, sztrájk, demonstráció, kormányhatóság által elrendelt lefoglalás vagy visszatartás, hivatalos tiltások, kalózkodás, robbanás, nukleáris vagy radioaktív hatások, rendkívüli természeti események következtében bekövetkezett meghibásodáskor.
 • A gyárilag előírt időszakos szervizek elvégeztetésének a hiánya.
 • A keletkezett hiba szakszerűtlen kezelés (pl. kezelési útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása) -, szakszerűtlen javítás következménye.
 • El nem végzett, illetve helytelen karbantartás vagy nem eredeti alkatrész miatt bekövetkező károsodások (a szerviz által megállapított kizárás esetén a szolgáltatással (pl. beszállítás) kapcsolatosan felmerült költséget a Kedvezményezett a helyszínen köteles a szolgáltatónak megtéríteni)
 • Nem tartozik e szerződés hatálya alá az utánfutó meghibásodása, baleset, rakománykár vagy a meghibásodás okozta jövedelem-kiesés (illetve a tájékoztató füzetben rögzített értékhatárokat meghaladó egyéb költségek és károk, beleértve a következményi és nem vagyoni károkat is, és a máshonnan megtérülő költségeket, például biztosítási kártérítéseket, egyéb visszatérítéseket), továbbá betegség, személyi sérülés, haláleset és elveszett tárgyak.
 • A gyár / Importőr által nem engedélyezett átalakítás (tuning) történt a járművön.
 • Az ügyfél ismerte a hibát, de nem tett eleget a kárenyhítési kötelezettségének, azt nem jelentette be haladéktalanul egy márkaszervizben, illetve nem tette lehetővé a mihamarabbi kijavítását.
 • Az olyan meghibásodásra ami azért keletkezik, mert a karbantartás, szervizelés alkalmával javasolt javítást az ügyfél nem végezteti el.

Egyes márkaszervizeinkbe közvetlenül tud időpontot foglalni. Itt teheti ezt meg:

(Ha itt nem találja partnerét, akkor lentebb kérhet szervizidőpontot!)

 

Szüksége van szervizidőpontra, kérdése van?

Töltse ki az alábbi regisztrációs adatlapot és márkakereskedőnk hamarosan felkeresi Önt.

Itt megtalálhatja az Önhöz közeli Škoda márkaszervizeket.