Fontos tájékoztatás
Új személygépjárművek esetén 2018. szeptember 1-jétől bizonyos motor-váltó variációk ideiglenesen nem érhetőek el, az új járművek típusjóváhagyásában az üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás mérésére szolgáló vizsgálati eljárás, a WLTP (Woldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) általános bevezetése következtében. A rendelhetőségről a "Konfigurátor" menüpontban, illetve márkakereskedéseinkben, míg a készleten lévő gépkocsikról az "Azonnal elvihető" menüpontban, illetve szintén márkakereskedéseinkben tájékozódhat.
Modellek

Bizalomépítő Intézkedés

Mit jelent a Škoda Bizalomépítő Intézkedés?

A Bizalomépítő Intézkedés bevezetésével a Škoda arról kívánja tájékoztatni a vevőit, hogy minden olyan panaszt kezelni fog, amelyre vonatkozóan megállapításra került, hogy az az EA189 típusú dízelmotorral rendelkező járművek vonatkozásában alkalmazott műszaki intézkedés végrehajtását követően, a motor valamely részével, illetve a kipufogógáz-kezelő rendszerrel kapcsolatban merült fel. A Bizalomépítő Intézkedés a műszaki intézkedés végrehajtásától számított 24 hónapos időtartamra szól, és csak olyan járművek részére biztosítható, amelyek a Bizalomépítő Intézkedés igénybe vételének időpontjában legfeljebb 250.000 km futásteljesítménnyel rendelkeznek (amelyik korábban bekövetkezik).

A Škoda eddig is, következetesen azt kommunikálta, hogy a műszaki intézkedés végrehajtása nincsen semmilyen hátrányos hatással az üzemanyag-fogyasztásra, a CO2 kibocsátásra, a motorteljesítményre, a forgatónyomatékra, a zajkibocsátásra, sem pedig a motor, illetve annak egyes részei élettartamára. Minden, a típusengedély szempontjából releváns érték változatlanul érvényes marad. A hatósági előírásoknak való megfelelőséget a szabályozó hatóságok kifejezetten megerősítették. Ez a megerősítés a kibocsátás-szabályozó rendszerek élettartamára, tartósságára vonatkozó előírásokra is kiterjed. A Bizalomépítő Intézkedés nincs hatással erre az állásfoglalásra.

A Bizalomépítő Intézkedéssel a Škoda egyértelmű jelzést ad arra vonatkozóan, hogy a frissítés nem gyakorol negatív hatást a jármű várható élettartamára. Ez a biztosíték arra hivatott, hogy megerősítse a vevők bizalmát a műszaki intézkedés helytállóságában, és hogy több járműtulajdonost buzdítson arra, hogy igénybe vegye a gépkocsijának szoftverfrissítésére biztosított lehetőséget.

Ügyfeleink hamarosan részletes információt kapnak a Bizalomépítő Intézkedés feltételeiről és tartalmáról a járművük márkájának megfelelő hivatalos márkaszervizektől.

Mely autómárkák biztosítják az ügyfeleik számára a Bizalomépítő Intézkedést, és mely modellek érintettek?

A Bizalomépítő Intézkedés vonatkozik minden Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda és Volkswagen Haszonjárművek márkájú modellre, amely EA189 típusú dízelmotorral rendelkezik, és amelyen végrehajtották a műszaki intézkedést.

Kik vehetik igénybe a Bizalomépítő Intézkedést?

A Bizalomépítő Intézkedést mindazoknak a Škoda márkájú gépjármű-tulajdonosoknak biztosítja a Škoda, akiknek a járműve EA189 típusú dízelmotorral rendelkezik, és akik járművük szoftverét a dízelüggyel összefüggésben a 23R6 számú visszahívási akció keretében frissíttették. A Bizalomépítő Intézkedés azon járművek tekintetében vehető igénybe, amelyek futásteljesítménye nem haladja meg a 250.000 km-t a Bizalomépítő Intézkedés igénybevételének időpontjában. A Bizalomépítő Intézkedés igénybevételének további feltétele, hogy a járműtulajdonos igazolja, hogy minden, a gépjárműgyártó által javasolt szerviz- és karbantartási szolgáltatás a jármű tekintetében elvégzésre került (azaz csak teljes szerviz-történettel rendelkező gépjárművek tulajdonosai számára biztosított ez a lehetőség).

A Bizalomépítő Intézkedés azon járműtulajdonosok számára is elérhető, akiknek a járműveik tekintetében a műszaki intézkedés már elvégzésre került, a műszaki intézkedés elvégzésének napjától kezdődően (feltéve, hogy minden egyéb, a Bizalomépítő Intézkedés igénybevételére vonatkozó feltétel is teljesül). A Bizalomépítő Intézkedést a jármű alvázszámához rendelik hozzá, és az a jármű értékesítése esetén az új tulajdonost is megilleti, a Bizalomépítő Intézkedés 24 hónapos érvényességi ideje alatt.

A Bizalomépítő Intézkedés a világ minden országában elérhető, kivéve az Amerikai Egyesült Államokat, Kanadát és Dél-Koreát, mivel ezen országok más szabályozás alá esnek.

Milyen alkatrészekre vonatkozik a Bizalomépítő Intézkedés?

A Bizalomépítő Intézkedés a kipufogógáz-visszavezető rendszeren, az üzemanyag-befecskendező rendszeren és a kipufogógáz utánkezelő rendszeren belül összesen 11 alkatrészre terjed ki: lambdaszonda, hőmérséklet-érzékelő, EGR átváltószelep, kipufogógáz-visszavezető szelep, kipufogógáz-visszavezetés nyomáskülönbség jeladó, injektor, nagynyomású szivattyú, hajtóanyag elosztóvezeték, nyomásszabályzó szelep, nyomásérzékelő, nagynyomású csővezetékek.

A Bizalomépítő Intézkedés bevezetése nem változtat semmit a Škoda álláspontján, miszerint a műszaki intézkedésnek semmilyen negatív hatása nincsen a motor, illetve egyes motoralkatrészek várható élettartamára. A szabályozó hatóságok megerősítették, hogy az alkalmazott műszaki intézkedések megfelelnek minden jogszabályi előírásnak, és nem gyakorolnak hátrányos hatást az üzemanyag-fogyasztásra, a CO2 kibocsátásra, a motor-teljesítményre, a forgatónyomatékra, sem pedig a zajkibocsátásra.

Melyek a Bizalomépítő Intézkedés igénybevételének feltételei?

A fentiekben ismertetett feltételeken kívül:

1) a Bizalomépítő Intézkedés

 • kizárólag hivatalos márkaszerviznél kerülhet kiadásra, értékelésre vagy felhasználásra;
 • kizárólag a kipufogógáz-visszavezető rendszer, az üzemanyag-befecskendező rendszer és a kipufogógáz utánkezelő rendszer alábbi alkatrészeivel, vagy az azokon végzett munkával kapcsolatos panaszok tekintetében alkalmazható: lambdaszonda, hőmérséklet-érzékelő, EGR átváltószelep, kipufogógáz-visszavezető szelep, kipufogógáz-visszavezetés nyomáskülönbség jeladó, injektor, nagynyomású szivattyú, hajtóanyag elosztóvezeték, nyomásszabályzó szelep, nyomásérzékelő, nagynyomású csővezetékek;
 • nem fedezi a csereautó költségeket, közvetett kiadásokat, károk megtérítését, stb.

(2) feltéve, hogy

 • az érintett EA189 típusú motorral rendelkező gépjárművön elvégezték a 23R6 visszahívási akciót;
 • a jármű a Škoda által előírt időszakos karbantartási ütemtervvel, frissítésekkel és visszahívásokkal kapcsolatos előírásaival összhangban, azoknak megfelelően került szervizelésre;

(3) valamint azzal, hogy az alábbi esetekben a Bizalomépítő Intézkedés kifejezetten nem alkalmazható:

 • a jármű normális elhasználódásával járó értékveszteség esetei;
 • a tulajdonos, vagy egy nem hivatalos szervizpartner vagy viszonteladó nem szabályszerűen javította, szervizelte vagy egyéb módon kezelte a járművet (pl. nem eredeti alkatrészeket használt, stb.),
 • a jármű üzemeltetésével, karbantartásával, kezelésével kapcsolatos, pl. a használati utasításban feltüntetett előírások be nem tartása esetén;
 • a jármű harmadik személy közrehatása vagy egyéb külső hatások, pl. baleset, vihar, jégeső, árvíz, stb. miatt károsodott, és a panaszra okot adó körülmény erre vezethető vissza;
 • bármely panasz, amely azzal kapcsolatos, hogy hamuval telt meg a részecskeszűrő;
 • egyes alkatrészek járműbe való beépítése vagy a jármű átalakítása nem engedélyezett módon, pl. a motor teljesítményének illetve forgatónyomatékának mechanikai átalakítás nélkül történő megemelése a motor működését irányító elektronikus vezérlő egység (ECU) szoftverének módosításával (chiptuning),
 • a jármű nem rendeltetésszerű használata esetén, pl. motorsport versenyeken való részvétel, túlterhelés, stb.;
 • a járműtulajdonos nem jelentette be panaszát ésszerű időn belül;
 • a járműtulajdonos nem biztosított lehetőséget a Škoda számára, hogy ésszerű időn belül megoldást találjon a kialakult helyzetre.

Vonatkozik-e a Bizalomépítő Intézkedés az autómra akkor is, ha a szükséges műszaki intézkedést már korábban elvégezték?

Igen. Ahogyan fentebb jeleztük, a Bizalomépítő Intézkedés kiterjed minden ügyfelünkre, akinek az autóján a szükséges műszaki intézkedést már korábban elvégezték, arra a napra visszamenően, amikor ez megtörtént (feltéve, hogy a Bizalomépítő Intézkedés minden további feltétele teljesül).

Amennyiben Önnek olyan költségei merültek fel az érintett gépjárműve kapcsán, amelyekről megállapítható, hogy a szükséges műszaki intézkedésekkel állnak összefüggésben, a Škoda vállalja annak kivizsgálását, hogy a Bizalomépítő Intézkedés feltételei teljesülnek-e és ezeket a költségeket a Škoda átvállalja-e. Minden ilyen jellegű költségtérítési igényt 2017. december 31-e előtt a Škoda egy hivatalos márkaszervizéhez kell bejelenteni, abban az országban, ahol a beavatkozást elvégezték.

Mire jogosultak az ügyfelek a Bizalomépítő Intézkedés (TBM) értelmében?

A Bizalomépítő Intézkedés bevezetésével a Volkswagen arról kívánja tájékoztatni a vevőit, hogy minden olyan panaszt kezelni fog, amelyre vonatkozóan megállapításra került, hogy az az EA189 típusú dízelmotorral rendelkező járművek vonatkozásában alkalmazott műszaki intézkedés végrehajtását követően, a motor valamely részével, illetve a kipufogógáz-kezelő rendszerrel kapcsolatban merült fel.

A Bizalomépítő Intézkedés a kipufogógáz-visszavezető rendszeren, az üzemanyag-befecskendező rendszeren és a kipufogógáz utánkezelő rendszeren belül összesen 11 alkatrészre terjed ki: lambdaszonda, hőmérséklet-érzékelő, EGR átváltószelep, EGR szelep, EGR nyomáskülönbség jeladó, injektor, nagynyomású szivattyú, hajtóanyag elosztóvezeték, nyomásszabályzó szelep, nyomásérzékelő, nagynyomású csővezetékek.

A Bizalomépítő Intézkedés a műszaki intézkedés végrehajtásától számított 24 hónapos időtartamra szól, és csak olyan járművek részére biztosítható, amelyek a Bizalomépítő Intézkedés igénybe vételének időpontjában legfeljebb 250.000 kilométer futásteljesítménnyel rendelkeznek (amelyik korábban bekövetkezik).

A Bizalomépítő Intézkedés azon járműtulajdonosok számára is elérhető, akiknek a járművén a szoftverfrissítés már megtörtént.

A Bizalomépítő Intézkedés bevezetése nem változtat semmit a Volkswagen álláspontján, miszerint a műszaki intézkedésnek semmilyen negatív hatása nincsen a motor, illetve az utókezelő rendszer várható élettartamára. A szabályozó hatóságok megerősítették, hogy a szükséges műszaki intézkedések megfelelnek minden jogszabályi előírásnak, és nem gyakorolnak hátrányos hatást az üzemanyag-fogyasztásra, a CO2 kibocsátásra, a motor-teljesítményre, a maximális forgatónyomatékra, sem pedig a zajkibocsátásra. A Bizalomépítő Intézkedéssel a Volkswagen egyértelmű jelzést ad arra vonatkozóan, hogy a frissítés nem gyakorol negatív hatást a jármű várható élettartamára. Ez az intézkedés arra hivatott, hogy megerősítse a vevők bizalmát a műszaki intézkedés helytállóságában, és hogy több járműtulajdonost buzdítson arra, hogy igénybe vegye a gépkocsijának szoftverfrissítésére biztosított lehetőséget.

A Bizalomépítő Intézkedés feltételeiről és tartalmáról részletes tájékoztatást kaphat a járműve márkájának megfelelő hivatalos márkaszervizektől, illetve online.

Természetesen valamennyi ügyfelünk levélben, e-mailben vagy telefonon is felkeresheti ügyfélszolgálatunkat.