Korlátozások és kizárások

A Mobilitásgarancia korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényes a jelen fejezetben felsorolt esetekben.

Korlátozások: 

 • A speciális felszereltségű járművek, mint pl., de nem kizárólag: a járművezető képzésre, személy fuvarozásra, rendőrségi, vám, határőrizeti vagy a tűzoltósági célokra használt járművek esetén, a Kedvezményezettek Mobilitásgarancia keretében csak "normál", tehát nem különleges felszereltségű csereautóra ill. ennek megfelelő térítésre jogosultak.
 • Az emeltszintű szolgáltatás térítésmentes igénybevételének további együttes feltételei, hogy: 
  a) a - gyártó által előírt - ellenőrző szervizt magyarországi márkaszervizben, magyarországi márkaszerviztől vásárolt ŠKODA Eredeti Alkatrészek® felhasználásával végezzék el, az esetlegesen feltárt hibák egyidejű kijavításával; 
  b) a szolgáltatás érvényességének kezdetét követő minden egyes javítás (ideértve a Mobilitásgarancia keretében igénybe vett helyszíni segítségnyújtás, illetve beszállítás utáni javítást is) márkaszervizben történjen, Magyarországon történt meghibásodás esetén magyarországi márkaszerviztől vásárolt ŠKODA Eredeti Alkatrészek® felhasználásával, külföldön történt meghibásodás esetén a meghibásodást kijavító márkaszerviztől vásárolt ŠKODA Eredeti Alkatrészek® felhasználásával.
 • A szolgáltatás kizárólag közforgalmú szilárd burkolatú úton- , vagy a szállító / kiszálló jármű által megközelíthető helyen történő meghibásodás esetén vehető igénybe. Forgalomtól elzárt területen nem.
 • Izzócsere, helyszíni segítségnyújtás keretén belül 1 éves időszakban csak 1-szer nyújtható, és csak indokolt esetben.

 

Kizárások: 
A szolgáltatások az alábbi esetekben nem vehetők igénybe:

 • Autóversenyzés (edzés) vagy ilyen használatra visszavezethető okból hibásodott meg.
 • Vis maior, így különösen háború, sztrájk, demonstráció, kormányhatóság által elrendelt lefoglalás vagy visszatartás, hivatalos tiltások, kalózkodás, robbanás, nukleáris vagy radioaktív hatások, rendkívüli természeti események következtében bekövetkezett meghibásodáskor.
 • A gyárilag előírt időszakos szervizek elvégeztetésének a hiánya.
 • A keletkezett hiba szakszerűtlen kezelés (pl. kezelési útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása) következménye.
 • El nem végzett, illetve helytelen karbantartás vagy nem eredeti alkatrész miatt bekövetkező károsodások (a szerviz által megállapított kizárás esetén a szolgáltatással (pl. beszállítás) kapcsolatosan felmerült költséget a Kedvezményezett a helyszínen köteles a szolgáltatónak megtéríteni)
 • Nem tartozik e szerződés hatálya alá az utánfutó meghibásodása, baleset, rakománykár vagy a meghibásodás okozta jövedelem kiesés (illetve a tájékoztató füzetben rögzített értékhatárokat meghaladó egyéb költségek és károk, beleértve a következményi és nem vagyoni károkat is, és a máshonnan megtérülő költségeket, például biztosítási kártérítéseket, egyéb visszatérítéseket), továbbá betegség, személyi sérülés, haláleset és elveszett tárgyak.
 • A gyár / Importőr által nem engedélyezett átalakítás (tuning) történt a járművön.
 • Az ügyfél ismerte a hibát, de nem tett eleget a kárenyhítési kötelezettségének, azt nem jelentette be haladéktalanul egy márkaszervizben, illetve nem tette lehetővé a mihamarabbi kijavítását.
 • Az olyan meghibásodásra ami azért keletkezik, mert a karbantartás, szervizelés alkalmával javasolt javítást az ügyfél nem végezteti el.
Weboldalunk futtatásához és a használhatóságának növeléséhez „cookie”-kat használunk.
Elfogadás és továbblépés